2012-09-28 17:09:25

OBAVIJEST za roditelje - ŠKOLSKA KUHINJA

Poštovani roditelji,

Školska kuhinja za 10.mjesec iznosi 77,00 kn. Rok za uplatu kuhinje je do 15.-og u mjesecu s tolerancijom najkasnije do kraja tekućeg mjeseca.

Molimo roditelje da se pridržavaju preuzetih obveza oko plaćanja školske kuhinje.

U protivnom će škola morati poduzeti sve zakonom propisane mjere i  slati pismene opomene radi podmirenja dugovanja sukladno odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti koji je stupio na snagu 2012.godine.

        

 

S poštovanjem!  

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Mršić-Pavičić,prof.


Osnovna škola "Ivan Mažuranić" Sibinj