2012-09-26 14:06:44

Akcija sakupljanja starog papira

Akcija sakupljanja starog papira organizira se 2.10. (utorak) od 7,15 do 14,00 sati.
Na sastanku Eko-odbora dogovorene su 2 kategorije pobjednika:
1. kategoriju idu razredi do 15 učenika, izračunava se kg po učeniku
2. kategorija od 15 učenika pa nadalje (16,17…učenika) zbraja se količina sakupljenog papira u kilogramima.
Razredi koji budu u 1. i 2. akciji zajedno sakupili najviše starog papira ( 1. i 2. kategorija), bit će nagrađeni putovanjem u Bizovac na kraju nastavne godine.


Osnovna škola "Ivan Mažuranić" Sibinj